Avís legal

AXXON SELECTING ETT, S.L.
ETT AUTORITZADA 69/0030/08
AGÈNCIA DE COL.LOCACIÓ AUTORITZADA 0900000081
N.I.F. B-17383910
Registre Mercantil Girona, Tom 619, Foli 15, Full GI-11947.

AXXON RECURSOS HUMANS, S.L.U.
N.I.F. B-17514332
Registre Mercantil Girona, Tom 1078, Foli 102, Full GI-19503.

INFORMACIÓ LEGAL

En compliment de l'establert a la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i més legislació complementària, l'informem que aquesta pàgina web és propietat d'AXXON SELECTING ETT, S.L., en representació de la pròpia empresa i d'AXXON RECURSOS HUMANS, S.L. El nostre domicili social està a Girona, C/ Barcelona, núm.2 1r, amb CIF núm. B-17383910. Autorització Administrativa 69/0030/07 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 619, Foli 15, Full GI-11947.

Per a qualsevol consulta o proposta, pot contactar amb nosaltres al següent mail: info@axxon.jobs, o al telèfon: 972224940.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS, vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d’operar a través del mateix.

A través de la nostra pàgina Web oferim informació sobre AXXON i els nostres serveis, relacionats amb els recursos humans i el treball temporal. També oferim la possibilitat d'apuntar-se a les ofertes de treball que apareixen a la web, pròpies o sol•licitades pels nostres clients; així com d’apuntar-se als nostres cursos de formació on line, gratuïts o de pagament, sense que això suposi cap relació professional, mercantil ni laboral amb l'Usuari, excepte en els casos previstos.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra pàgina web, o fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts oferts, de forma unilateral i sense previ avís.

Les presents condicions d'ús es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i queden sotmesos a ella, tant
els Usuaris nacionals com els estrangers.

DRETS D'AUTOR

Tots els continguts, textos i imatges presents en la nostra pàgina web són propietat d'AXXON i estan protegits pels drets de Propietat Intel•lectual i Industrial. L'Usuari únicament té dret al seu ús privat, i necessita autorització expressa d'AXXON per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los i, especialment, comercialitzar-los, o fer ús de qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

Totes les marques relacionades amb AXXON estan registrades, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la deguda autorització. Suposant que qualsevol persona consideri que en la present pàgina web s'està vulnerant qualsevol norma referent als drets de propietat intel•lectual i industrial o altres drets, preguem ens ho indiqui amb l'objectiu de restablir l'ordre.

CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no requereix subscripció o registre previs. No obstant això, la utilització de determinats serveis (ofertes de treball, comandes de clients, enviament de currículums i formació on line) requereix la prèvia subscripció, complimentació de formularis i, en alguns casos de cursos de formació on line, el pagament dels mateixos. Aquests casos estaran degudament identificats, indicant en cada moment els procediments a seguir per tal de portar a terme el corresponent registre.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, a les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, en aquest cas, a les condicions específiques d'ús que poden ser d'aplicació. L'accés a la nostra ubicació web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'Usuari té expressament prohibida l'utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web mitjançant procediments diferents als estipulats a les presents condicions d'ús i, en aquest cas, a les condicions particulars que regulen l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres espais web, a les quals s'hi pogués accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, buscadors, etc.) que la nostra pàgina web pot posar a la seva disposició, li comuniquem que AXXON queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar per la utilització d'aquelles pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'Usuari, a qui recomanem llegir els avisos legals que regulin tots els llocs web que visiti.

Queda expressament prohibida l’introducció d'hiperenllaços a pàgines web alienes a la nostra empresa, que permetin l'accés a la nostra pàgina web, sense el previ consentiment d'AXXON. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en ubicacions web alienes a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part d'AXXON dels seus continguts o serveis.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

AXXON els comunica que, amb la finalitat d'informar dels nostres serveis; oferir llocs de treball; rebre currículums vital; rebre comandes de clients; oferir cursos de formació on line; i remetre informació comercial, en aquesta web es sol•liciten dades de caràcter personal que seran objecte de tractament i incorporació als nostres fitxers. Tanmateix, l’ informem que totes les dades són tractades segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que els nostres fitxers estan legalment inscrits al Registre General de Dades Personals.

AXXON com a responsable dels seus corresponents fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través de formularis que conté aquesta pàgina web, o bé mitjançant correu electrònic, ens
està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació d'aquestes dades als nostres fitxers, amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Les dades que sol•licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

La nostra pàgina web, li pot sol•licitar les seves dades personals a través de les següents opcions que pertanyen a la nostra divisió de treball temporal. o a la de recursos humans:

"Dins l'opció INSCRIURE'M li sol•licitem les seves dades personals amb la finalitat que ens remeti les seves dades personals i curriculars per entrar dins els nostres processos de selecció de personal, sempre i quan s'adaptin a les seves característiques. Les seves dades seran incorporades al nostre corresponent Fitxer de Candidats.

"Dins l'opció OFERTES DE TREBALL a l'enllaç "Inscriure'm a aquesta oferta" li sol•licitem les seves dades personals amb la finalitat que ens remeti les seves dades personals i curriculars per a considerar la seva contractació per a l'oferta de treball escollida, demanada pels nostres clients. Les seves dades seran incorporades al nostre corresponent Fitxer de Candidats.

" Dins l'opció FORMACIÓ ON LINE a l'enllaç "Cursos disponibles / Sol.licitar curs" li sol•licitem les seves dades personals amb la finalitat que ens remeti les seves dades per tal d’apuntar-se als nostres cursos de formació gratuïts o de pagament. Les seves dades seran incorporades al nostre corresponent Fitxer de Formació.

" A través del nostre CORREU ELECTRÒNIC posem a la seva disposició l'adreça d'e-mail de la nostra empresa, amb la finalitat que ens sol•liciti qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte, o ens remeti el seu currículum. Si vostè inclou dades personals en el seu correu electrònic, ens autoritza a incorporar les seves dades personals als nostres fitxers corresponents, si AXXON ho considera convenient, i aquests estan regulats per les presents polítiques de privacitat.

Abans d'enviar els nostres formularis haurà d'acceptar la nostra política de privacitat respecte als mateixos. En cas contrari el formulari quedarà sense efecte i no el rebrem. AXXON es reserva el dret a decidir l’incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament als nostres fitxers per tal de consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o han variat i cancel•lar-les si no desitja seguir incorporat als mateixos. Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir, en els termes establerts legalment, dirigint-se a AXXON SELECTING ETT, S.L (Treball Temporal) o AXXON RECURSOS HUMANS, S.L ( Recursos Humans), -Responsable Protecció Dades - C/ Barcelona, núm.2 1r. 17002 de Girona.

AXXON, l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l'usuari ens ho autoritzi expressament, i en els casos legalment previstos.

Únicament ens autoritza expressament a comunicar les seves dades personals, sempre i quan no ens indiqui el contrari, en els següents casos:

" A AXXON RECURSOS HUMANS, S.L. pertanyent al nostre grup empresarial, amb la finalitat que vostè pugui rebre ofertes de diferents serveis relacionats amb els recursos humans, i per a la gestió i impartició del cursos on line, en el cas d’apuntar-se als mateixos.

" A les empreses en les quals, durant els processos de selecció, es necessiti certa informació per a considerar l'oportunitat de requerir els seus serveis laborals. En qualsevol cas, només es facilitaran les dades estrictament necessàries i no es donarà a conèixer la seva identitat si no és imprescindible.

És important que, per tal que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no respondrem de la veracitat del les mateixes. Tanmateix, ens certifica que totes les dades que vostè ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual els sol•licitem.

Considerem que si no cancel•la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins que AXXON ho consideri oportú i mentre s'adeqüi a la finalitat per la qual es van obtenir.

Aquesta pàgina Web no utilitza cookies, ni qualsevol altre medi de captació d'hàbits de navegació dels usuaris.

AXXON, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat de les mateixes tal com exigeix el Real Decret que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

AXXON pot modificar les presents polítiques de privacitat per tal d’adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que puguin aparèixer, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través de la Web.

AXXON no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les que pugui accedir a través dels diferents links que conté la nostra pàgina.

RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina web volem oferir-li tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, i en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i d'altres elements que d'alguna manera puguin malmetre el sistema informàtic, documents i fitxers de l'usuari.

AXXON no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçats a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de del seu ús.

AXXON no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció en el servei i subsanar-lo en la major brevetat possible. No obstant això, AXXON queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

L'Usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l' ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web s’en derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitada, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'Usuari a mantenir indemne a AXXON per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament d'aquests fets.

L’Usuari accepta expressament totes les condicions, continguts, sistemes d’accés i, en cas de procedir, les condicions de pagament dels cursos, En el cas de no estar conforme, demanem que s’abstingui d’apuntar-se o que es posi en contacte amb nosaltres per tal de poder-li resoldre els dubtes que pugui tenir.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que no hagin estat prèviament autoritzades pels destinataris, l’informem que mitjançant l’acceptació de les presents condicions d’ús ens autoritza expressament, amb caràcter revocable, a remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris, informatius o promocionals mitjançant el correu electrònic a l’adreça mail que ens faciliti, així com a utilitzar-lo com a via de comunicació entre les parts.

Tot el que es refereix a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació a l’interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre aforament, als Jutjats i Tribunals de Girona.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat establertes amb data 4 de gener de 2007. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: preguem comprovi la data d'emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina web, d'aquesta manera tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que pugui afectar-li. Per a qualsevol qüestió respecte les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l'adreça i telèfon a dalt indicats, o amb Lant Abogados, en el correu electrònic: info@lant-abogados.com

Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies