Entrevista d'acompliment: Com dur-la a terme amb èxit?

09.05.2022

 

Saps què són les entrevistes d’acompliment en el món laboral? Siguis responsable de recursos humans, de l’equip directiu o un treballador/a, segur que algun cop n’has fet alguna.

 

Aquest tipus d’entrevistes es fan de manera periòdica a totes les persones que conformen una empresa per tal de valorar i avaluar l’acompliment dels objectius, així com el seu rendiment i benestar. En termes generals, és una eina per a assegurar-se que tothom està a la mateixa pàgina pel que fa a la situació personal i de l’empresa.

 

Si bé a vegades la gent dona una connotació negativa a les entrevistes de seguiment, amb la idea que són de “control” o “càstig”, la seva finalitat és ben diferent. Si es duen a terme correctament, poden arribar a ser reunions de motivació (si es felicita per la feina), d’ajuda (en donar-se unes pautes sobre quin és el camí a seguir) o de futur (amb la creació de plans de carrera). A més, la persona entrevistada pot aprofitar l’espai per a expressar certes idees, preocupacions o comentaris respecte a l’entorn laboral.

 

 

Com preparar l’entrevista d’acompliment amb èxit?

 

És important aprofitar aquestes reunions per convertir-les en oportunitats. Així doncs, encara que s’hi tractin objectius empresarials compartits dins l’empresa o equip, és recomanat adaptar-la a cada treballador/a.

 

Si l’entrevista es fa per primer cop a una incorporació, és una bona oportunitat per veure detalladament com s’ha incorporat la persona i explicar-li què s’espera d’ell o ella. Per altra banda, quan l’entrevista es fa a una persona que ja fa temps que treballa a l’empresa, és més fàcil preparar-la pel fet que es poden agafar els punts tractats a l’última reunió, actualitzar-los i posar-los en comú.

Primer de tot, s’ha d’acordar entre totes les parts (encarregat/da i treballador/a) el lloc i hora de la reunió.  Encara que el pes de l’entrevista recaigui en l’encarregat/da, aquesta serà més fructífera si el treballador/a també es prepara comentaris, dubtes, etc.

Passos a seguir:

  • Revisió dels objectius definits. Primer de tot s’ha de fer una revisió de quin és l’escenari, a través de preguntes com: Què és el que s’esperava aconseguir? On vol arribar l’empresa? Amb què ha estat treballant la persona i l’equip?
  • Avaluació. Es tracta de baixar els punts exposats anteriorment i veure quins han sigut els resultats i dedicació de l’equip i la persona en qüestió.
  • Elogis. A partir de l’avaluació, s’ha de felicitar els casos on el treballador/a ha fet una bona feina, així com destacar i elogiar els seus punts forts.
  • Punts a millorar. Per molt que a vegades costi, també cal fer crítica de la feina que s’ha fet. Tanmateix, aquesta ha de ser sempre constructiva i dita amb respecte per tal que ajudi a millorar i no tingui l’efecte contrari. Es poden parlar els punts més febles i així, el/la responsable pot guiar al treballador/a a sobrepassar aquestes dificultats.
  • Definir objectius futurs. Ara és el moment de definir les metes i tasques per al pròxim període. És interessant que les dues parts ho mirin juntes per tal que amb la seva visió els objectius siguin realistes i enfocats al que vol l’empresa.
  • Feedback del treballador/a. A partir de tot el que s’ha definit, el treballador/a té el seu moment per a dir opinions, idees i preocupacions. De la mateixa manera que també pot expressar la seva opinió sobre el lloc de treball, com es desenvolupen les tasques i, si s’escau, la situació personal.
  • Resum i conclusions. Per acabar l’entrevista, és important fer un repàs dels temes que s’han tractat i les tasques que ha d’adquirir cada part per evitar confusions. També és un bon moment per donar les gràcies i animar a continuar amb la feina.

 

Ara que saps com funciona una entrevista d’acompliment, esperem que puguis afrontar la següent de la millor manera per tal que t’ajudi tant a tu com al teu equip. Crear un bon clima laboral i equips consolidats és primordial per a qualsevol empresa, i des d’Axxon et volem ajudar a aconseguir-ho!