Compliance a l'empresa: Per què és important?

11.05.2023

 

Què és el compliance en una empresa?

 

Compliance és un terme anglosaxó que fa referència al compliment de la normativa i prevenció de delicte per part de les empreses. S’utilitza el terme en anglès ja que es va començar a posar focus en les bones praxis de les empreses a partir de diferents escàndols financers i de corrupció als anys 70 als Estats Units. Des de llavors, més i més empreses van aplicar un sistema de Compliance gràcies al seus beneficis, fins al punt que s’ha creat la World Compliance Association per assegurar el seu correcte desenvolupament.

 

La principal funció del Compliance és prevenir i solucionar possibles riscos legals i males praxis en l’activitat empresarial. Per tal de promoure el bon comportament i preveure accidents, es fa un inventari dels diferents riscos per crear protocols i així assegurar que no s’incompleix cap llei i, en cas que passi, vetllar per la gestió i resolució del mateix. Aquests protocols poden ser el codi ètic o codi de conducta de l’empresa, entre d’altres.

 

Segons l’estructura i la mida de l’empresa, el Compliance serà càrrec d’una sola persona (Responsable de compliment / Compliance Officer), un grup de treballadors/es o un servei extern.

 

 

 

Quins són els beneficis del Compliance empresarial?

 

Més enllà de que el Compliance és important per evitar riscos i males praxis dins de l’empresa, saber com actuar davant d’imprevistos o problemes, i assegurar el correcte desenvolupament de l’activitat empresarial, té altres beneficis.

 

Com a treballador/a, t’interessa estar en una empresa amb el Compliance present i actualitzat perquè et proporcionaran tots els protocols i codis a seguir per assegurar-te que fas la feina ben feta. A més, sabràs com actuar davant de males praxis i, en cas que passés alguna cosa a nivell empresarial, tens la seguretat que sabran com actuar.

 

De la mateixa manera que és important pels treballadors i treballadores, també ho és (i potser fins i tot més) per l’empresa. Des d’Axxon, per exemple, fa temps que tenim un comitè de Compliance que vetlla per la seguretat i les bones praxis de l’empresa i treballadors/es. És important per totes les raons ja esmentades, però també per crear relacions de confiança i qualitat amb altres empreses i és que així ambdues parts s’asseguren la correcta actuació i bona intenció en la col·laboració.

 

 

 

Perquè és important el Compliance?

 

Cal ser conscients de que una Compliance treballada i integrada dins l’organització  és un actiu de gran valor tant per a l’empresa, les persones que en formen part, clients, proveïdors i societat en general. Promoure la conducta ètica dins de l’empresa, així com estar preparat/da per qualsevol risc legal, fa que altres empreses o clients puguin generar més confiança en els serveis de l’empresa davant l’assegurança i intencionalitat que es faran les coses bé, al mateix temps que una cultura honesta de la companyia impacti de manera positiva en el seu entorn i societat.

 

Les persones treballadores dins  l’organització no tant sols se senten més segures, tranquil·les i protegides amb aquests protocols establerts sinó que a més reforcen el seu sentiment de pertinença i contribució.

 

A Axxon, com empresa de treball temporal i selecció, altament compromesa amb les persones i els valors, vetllem per de manera constant per a el compliment normatiu i alhora mirem d’impactar positivament en totes i cada una de les nostre relacions comercials i professionals.