Com impacta el teletreball en la productivitat

14.03.2024

En els últims temps, la polèmica sobre la continuïtat del teletreball ha adquirit una polarització notable, especialment entre les preferències d’algunes organitzacions i les dels/les treballadors/es, que cada vegada donen més valor a la conciliació laboral i al seu temps personal.

 

Amb l’esclat de la Covid-19, moltes empreses van canviar les oficines pel treball remot. Amb el temps, hi va haver un retorn progressiu a la presencialitat, però moltes feines van optar per un model híbrid, que s’ha estat implementant fins ara. Actualment, s’observa un moviment cap a un retorn complet a les oficines.

 

La productivitat juga un paper crucial en aquest debat. Alguns estudis avalen la noció que treballar des de casa pot incrementar l'eficiència laboral, mentre d’altres investigacions conclouen que la productivitat pot experimentar una disminució fora de l'entorn convencional de l'oficina.

 

 

L’Informe Anual de Teletreball de 2023 de WorkMeter posa de manifest que, en dies de teletreball, els/les treballadors/es espanyols/es mantenen un nivell de concentració del 71%, superant el 66% registrat en dies presencials. Aquesta diferència encara és més notable en el cas dels directors, amb un 83% i un 65% respectivament.

 

Segons una anàlisi feta el 2023 de WFH Research (Estats Units), es vincula el teletreball amb una disminució de la productivitat que oscil·la entre un 10% i un 20% menys respecte la variant presencial.

 

També als Estats Units, un nou informe de Bloomberg de 2023 conclou que “les empreses que permeten el treball remot han experimentat un creixement d’ingressos quatre vegades més ràpid que aquelles que són més estrictes respecte a l’assistència a l’oficina”.

 

Així doncs, no només les opinions es troben polaritzades, sinó que els estudis tampoc coincideixen en els efectes del teletreball sobre la productivitat.

 

 

Vist que els estudis sobre la productivitat són contradictoris, la qüestió continua essent complexa, amb factors variats que influeixen en la percepció del teletreball i que no s’acaben de decantar per cap costat de la balança.

Caldrà més temps per poder comprovar quina de les dues realitats és més encertada.