Canal ètic

El present canal està dedicat exclusivament per a dirigir denúncies per incompliments legals de l'organització o les seves persones integrants, en els termes i condicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

SI TÉ QUALSEVOL DUBTE SOBRE ALTRES QÜESTIONS POT CONTACTAR-NOS A TRAVÉS D'ALTRES CANALS DISPONIBLES EN LA PÀGINA WEB.

Què es consideren incompliments normatius?
Sense ànim excloent ni limitatiu, es consideren:
- Fraus i estafes
- Blanqueig de capitals
- Evasió o elusió d’impostos
- Delictes contra la propietat intel·lectual o industrial
- Competència deslleial
- Delictes contra el mercat o les persones consumidores
- Corrupció interna
- Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària
- Incompliment de la normativa sobre protecció de dades
- Revelació de secrets empresarials
- Malversació
- Delictes contra el medi ambient i la salut pública
- Vulneració de drets de les persones treballadores

Algunes de les situacions que es podrien denunciar per aquesta via són:
• possibles conductes i comportaments considerats il·legals amb l'acompliment del treball,
• presumpta gestió lucrativa de recursos de l'empresa,
• situacions de discriminació o abús sexual,
• pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Qui pot presentar una comunicació?
Qualsevol persona de l'empresa i aquelles persones externes que estiguin o hagin estat vinculades o relacionades amb la mateixa en un context laboral o professional.

Com puc realitzar una comunicació?
Es pot cursar de manera verbal, escrita o presencial seguint els passos indicats en el formulari del Canal confidencial de denúncies. Així mateix, la comunicació pot ser anònima.

Com es tramitarà la comunicació?
Es tramitarà garantint la confidencialitat i prohibició de represàlies a la persona informant.

Quins principis assisteixen a la persona informant?
El sistema intern d'informació reuneix les garanties de confidencialitat, no represàlies, respecte a la independència, la protecció de dades, secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, recerca i protecció de la persona informant.

Canal ètic