RESPONSABLE DE QUALITAT

 • Lloc de treball: RESPONSABLE DE QUALITAT
 • Referència: 09201
 • Zona geogràfica: GIRONA / Sils
 • Codi postal: 17410
 • Divisió: Enginyeries i Tecnologies Industrials
 • Categoria: Gestión de la calidad
 • Nivell: Asalariado
 • Número de vacants: 1
 • Funcions a desenvolupar:


  Axxon TECH selecciona per empresa dedicada al disseny i fabricació de components electromecànics ubicada a les rodalies de Girona, un/una RESPONSABLE DE QUALITAT

  En dependència directa del Director de la planta, la persona que s'incorpori s'encarregarà de la supervisió dels processos productius de l'empresa, instaurant i aplicant procediments de control de qualitat i proposant mesures correctives i de millora davant de desviacions qualitatives.

  - Garantir la correcta implementació de pautes de control. Verificar que s'apliquen i formar al personal de producció.
  - Definir criteris d'acceptació i crear eines que permetin fixar els nivells de qualitat
  - Realitzar pautes de control a partir de punts crítics identificats per Qualitat. Revisar i modificar pautes a partir d'alertes, canvis especificacions,...
  - Comunicar alertes, desviacions o nous punts crítics al cap de torn i equip de producció per tal de posar en marxa les accions correctores.
  - Participar en la validació de processos i productes nous.
  - Gestió de les NO conformitats. Realitzar el treball de camp: recollida de dades, protecció de material defectuós, control d'accions de contingència,..
  - Verificació de peces per garantir que els criteris són clars i estan correctament implantats (auditoria interna).
  - Comunicació, difusió i control de concessions al supervisor i personal de producció.
  - Realitzar auditories segons planificació i check lists establerts: registres autocontrol, identificar errors, calibració.
 • Requisits del lloc de treball:
  - Formació en Ingenyeria Tècnica (elèctrica, electrònica o mecànica)
  - Experiència mínima de 3 anys en posicions similars
  - Aportar nivell mig d'anglès
 • Tipus de jornada: Completa
 • Horari: De dilluns a divendres de 8h a 17:30h (40h/set)
 • Tipus de feina: INDEFINIDOS
 • Salari:  de 25.000,00 euros a 32.000,00 euros
 •  
 • Oferta publicada per AXXON SELECTING ETT, S.L.U
Inscriure'm a aquesta oferta
Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència en línia i recollir informació estadística sobre la seva navegació. Si continua utilitzant aquest web, vostè accepta la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a Política de cookies. Acceptar