Compromís ètic

Un referent en treball de qualitat

El nostre Codi de Conducta exigeix a tots els treballadors i col·laboradors que actuïn conforme als més alts valors ètics i seguint l'esperit i lletra de les Lleis, fent prioritària una actuació correcta i íntegra a qualsevol altra consideració.

Axxon ha adoptat tots els protocols i establert els òrgans interns necessaris per garantir una conducta empresarial exemplar, creant els mecanismes de control per al compliment efectiu de la legalitat en tots els àmbits.

El respecte, l'apreciació del valor de la diversitat i el tracte digne i sensible, com a pilars bàsics de la convivència, són el motor del nostre treball en equip i del nostre èxit.

Aquests principis i valors són la base per a la creació de valor, entès en el seu sentit més ampli i durador: valor per a clients, accionistes, treballadors i per a la societat en general.

Només així generem la confiança que diposita el nostre entorn en nosaltres i que constitueix el fonament de la nostra reputació i la garantia del nostre futur a llarg termini.


Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies