• 1993A finals de 1993 un grup de socis/es gironins creen Axxon Selecting ETT SLU. Entre ells, Mike Hurley esdevé soci financer i alhora, fruit de la seva trajectòria professional a Anglaterra, es converteix en el mentor i expert en aquest inicis de la companyia. Mariona de Puig, també sòcia fundadora, n’assumeix la direcció des del primer moment.

 • 1994Amb la Publicació de la Llei 14/1994, Axxon Selecting ETT inicia la seva activitat i esdevé la primera empresa de treball temporal en obtenir l’autorització administrativa a les comarques gironines.

 • 1995Els socis fundadors Mike Hurley i Mariona de Puig adquireixen el 100% de les accions de la companyia. És en aquest mateix any que es creen les primeres àrees i equips especialitzats per a la prestació del servei de Treball Temporal: Industrial, Despatx, TOP (tècnics, Oficials i Professionals), Salut, transport Escolar...).

 • 1996Fundació de la societat Axxon Recursos Humans, a través de la qual es comencen a prestar els serveis de Selecció i Consultoria.

 • 1997Axxon Selecting ETT esdevé la primera Empresa de Treball Temporal Gironina en obtenir la certificació de Qualitat ISO9001.

 • 2001Degut al seu creixement, Axxon s’estableix a les seves noves i modernes oficines de la c. Barcelona núm. 2. Aquestes oficines es dissenyen amb l’objectiu de potenciar la qualitat i especialització dels serveis de treball temporal i selecció.

 • 2002Axxon llença la seva primera web interactiva, publicant a temps real les ofertes de treball i obrin un nou canal online de captació de talent. Amb aquesta acció, Axxon aconsegueix ampliar exponencialment el ventall de candidatures.

 • 2005Quim Arpí, que s’havia incorporat a Axxon l’any 2002, n’assumeix la Direcció General i esdevé nou soci. L’especialització dels serveis de la companyia esdevé el focus estratègic d’Axxon.

 • 2008Esperonada per la petició d’un dels seus clients més importants, Axxon s’estableix a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta decisió Axxon inicia el seu projecte d’esdevenir protagonista, amb la prestació de serveis, d’alta qualitat i especialistes, més enllà de les comarques gironines.

 • 2010És en aquest any quan Axxon inverteix tecnològicament per a la realització de les seves primeres les video-entrevistes i provés psicotècniques online. Amb aquesta millora tecnològica Axxon fa un nou pas per millorar l’experiència d’usuari .

 • 2015Mariona de Puig i Quim Arpí adquireixen el 100% de la companyia.

 • 2016Arrel Modificació de la Llei 14/1994, publicada el 17/10/2014, en la que s’exposa que les empreses de treball temporal podran prestar serveis consultoria de recursos humans, Axxon decideix fusionar els equips de Selecció i Treball Temporal per tal de potenciar, encara més, el seu focus en l’especialització i l’aportació de valor a clients, candidats i treballadors.
  Aquest mateix any, Axxon completa la seva transformació de digitalització dels processos administratius.

 • 2017Degut al seu creixement a Barcelona, Axxon decideix establir les seves noves oficines al c. Balmes 114. Aquestes oficines comptem amb els espais i avenços tecnològics per seguir creixent i aportant un servei d’alta qualitat i especialització.

 • 2018Axxon impulsa el projecte, intern, AxxonOffOn i AxxonLab. L’objectiu d’aquests projectes és el d’identificar i introduir importants millores tecnològiques i digitals a tota la cadena de generació de valor. Les millores de l’experiència dels usuaris i del matching en són els principals objectius.

 • 2020Axxon incorporació la intel·ligència artificial (Machine Intelligence) i la tecnologia semàntica de selecció en el seu procés. L’objectiu és el de seguir oferint solucions de gran qualitat per millorar i agilitzar l'oferta i la demanda en el mercat laboral.