Estem al teu costat

Compromisos Axxon

Axxon vetlla per la seguretat i benestar de tots aquells/es que confien en nosaltres i sempre actuem a partir dels nostres valors: 

Professionalitat · Proximitat · Qualitat · Compromís

Per això, volem garantir l'eficàcia del nostre servei a partir de la seguretat i prevenció, la igualtat d'oportunitats, la política de qualitat, RSC i compromís amb els hàbits saludables, que conformen el dia a dia d'Axxon. 

 

Estem al teu costat

Compromís ètic

Legalitat i comportament ètic i íntegre

El nostre Codi de Conducta exigeix a totes les persones treballadores i col·laboradores que actuïn conforme als més alts valors ètics, seguint l'esperit i lletra de les Lleis per fer prioritària una actuació correcta i íntegra a qualsevol altra consideració. Per aconseguir-ho, Axxon ha adoptat tots els protocols i establert els òrgans interns necessaris per garantir una conducta empresarial exemplar, creant els mecanismes de control per al compliment efectiu de la legalitat en tots els àmbits.

Principis com el respecte, l'apreciació a la diversitat, i el tracte digne i sensible, són la base per a la creació de valor. Aquest, s'estén més enllà de l'equip, en el seu sentit més ampli i durador: valor per a clients, accionistes, treballadors i per a la societat en general.

Compromís ètic

Seguretat i prevenció

Prioritari per a les persones treballadores d'Axxon

Tots els nostres esforços i coneixements estan dirigits cap a una gestió excel·lent dels nostres Recursos Humans. En aquesta gestió, esdevé prioritari la integració de la Prevenció de Riscos Laborals dintre de la nostra cultura empresarial i en el conjunt de les activitats que desenvolupem a tres bandes (Axxon, empreses i treballadors/es). Volem promoure i aconseguir una cultura preventiva que vagi més enllà dels formalismes burocràtics exigits en el marc legal, amb l'objectiu final de reduir riscos i eliminar danys a les persones.

La Direcció d'Axxon Selecting ETT, SL es compromet a exercir el lideratge necessari per a impulsar, implantar, desenvolupar i mantenir aquesta Política de prevenció, així com difondre els preceptes de la mateixa entre tots els nivells jeràrquics de comandament i treballadors. Així mateix, ens comprometem a tenir el màxim coneixement de les característiques del lloc de treball i el seu entorn. Per tot això, se sol·licitarà a les empreses usuàries que facilitin la màxima informació sobre aquest i participin en les obligacions de formació específica dels seus.

Seguretat i prevenció

Política de qualitat

Professionalitat, especialització, tecnologia i digitalització

AXXON enfoca el seu sistema de qualitat a garantir l’adequació, l’adaptació  i la implicació dels candidats/es al projecte del client. Al mateix temps, també treballem per garantir que el lloc de  treball s’ajusti al perfil del candidat.

Per aconseguir-ho, seguim tres pilars bàsics:

  • - La Professionalitat de l’equip de consultors, qui identifica les millors candidatures acompanya al treballador/a durant i després de la prestació del servei.
  • - La Especialització del servei segons el sector i perfil professional de cada posició. Ho dividim en 18 especialitzacions, per tal d'assegurar que cada àrea compta amb els coneixements, experiència i competències específiques per comprendre i gestionar el projecte professional.
  • - La Tecnologia i Digitalització, pretén millorar contínuament l'experiència de les persones usuàries, consultores, clients, treballadores, prospectes i candidates. 
Política de qualitat

Igualtat d’oportunitats

Compromís d’Axxon amb la igualtat d’oportunitats

Des d’Axxon, es busca fomentar el respecte i la valoració de la diversitat com a font d’enriquiment. Així doncs, ens comprometem en establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre totes les persones. La nostra política corporativa i de recursos humans es regeix de la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març.

Creiem fermament que les organitzacions són les persones que les formen. Persones equilibrades creen organitzacions saludables i clients satisfets. Per això invertim en recursos humans i en la creació d’entorns de treball de qualitat, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, entre d’altres, per afavorir espais agradables i segurs per a totes les persones.

Així, cerquem eliminar per complet els estereotips, actituds negatives i obstacles que dificulten accedir a determinades professions i llocs de treball.

Igualtat d’oportunitats

RSC

Declaració de Direcció i Política de Responsabilitat Social

Equip d’Estructura
Axxon té el compromís de que totes les persones del seu equip trobin dins l’organització un entorn que els permeti desenvolupar-se personal i professionalment, edificat sobre la base del respecte, compromís i contribució. 

Equip en Missió
La missió d'Axxon és que totes aquelles persones contractades i posades a disposició de les empreses usuàries trobin un entorn de creixement personal i professional a través d'un treball de qualitat i així assolir qualitat de vida.

Clients
Axxon sap que, al final, les empreses són les persones que la conformen. Per això, a través de la nostra relació professional i personal, perseguim el fet que cada persona i cada empresa pugui ser i estar millor a través dels nostres serveis professionals. 

Societat
Axxon creu que les empreses formen part de la societat i són elements claus per a la seva millora i desenvolupament. Axxon està absolutament compromesa en contribuir més enllà de les seves relacions mercantils.

Proveïdors
Perseguim rodejar-nos de proveïdors alineats amb els nostres valors personals, professionals i socials, alhora que el servei rebut per aquests sigui de màxima qualitat i vàlua. 

Medi ambient
Axxon treballa constantment per ser respectuosa amb el medi ambient. Perseguim la millora en el consum energètic, l’estalvi en materials d’oficina, la racionalització dels vehicles i altres ben materials, així com l’eficiència en la nostra mobilitat professional.

RSC

Hàbits saludables

Impulsem els hàbits saludables

Des d'Axxon, estem fermament compromesos amb la salut, l'esport i l'adquisició d’hàbits saludables per a impulsar una millor vida personal i professional. 

Confiem que mantenir uns hàbits saludables, ajuda als nostres treballadors/es a tenir una millor vida personal i això repercuteix directament al rendiment en el seu lloc de treball.

Des d'Axxon defensem aquests valors i és per això que volem ajudar a adquirir i/o a millorar aquests hàbits a tots els usuaris/àries. Per això, hem creat un test on s'avalua la teva rutina per tal que prenguis consciència de quins són els teus hàbits saludables, en quina línia has de seguir treballant i/o què pots fer per millorar-los.

La millora dels teus coneixements sobre els hàbits saludables comença aquí!
Inicia el test

Hàbits saludables