Igualtat d'oportunitats

Compromís d’Axxon amb la Igualtat d’Oportunitats

Des d’Axxon, es busca fomentar el respecte i la valoració de la diversitat com a font d’enriquiment. A Axxon es dóna una participació equilibrada d’ambdós sexes, ja que els interessos, necessitats, experiències i habilitats d’homes i dones són diferents però complementaris al mateix temps. Considerem que ser home o ser dona no és cap privilegi o capacitat de domini. Per aquest motiu, creiem que és injust deixar-se portar per prejudicis sexistes que situen les dones per sota dels homes pel que fa a l’àmbit laboral, de reconeixement social o simplement del llenguatge quotidià. 

L’empresa s’allunya d’una tradicional estructura piramidal i jeràrquica i tendeix cap a una estructura organitzativa més horitzontal. Tot i tenir present la diversitat de gènere, cada vegada més s’ha de tenir en compte la gestió de personal que pugui venir d’altres països, amb altres cultures i maneres de treballar.

Creiem fermament que les organitzacions són les persones que les formen. Persones equilibrades creen organitzacions saludables i clients satisfets. Per això invertim en recursos humans i en la creació d’entorns de treball de qualitat.

Igualtat d'oportunitats

Un entorn saludable porta a un increment de productivitat, menys absentisme físic i psíquic, satisfacció, flexibilitat i menys resistència al canvi, entre d’altres coses. El Pla d’Igualtat d’Axxon promou mesures que afavoreixen la incorporació, la permanència i el desenvolupament de la carrera professional de les persones, procurant que hi hagi una participació equilibrada de dones i homes en els diversos llocs de treball i nivells de responsabilitat. Així, cerquem eliminar per complert els estereotips, actituds negatives i obstacles que dificulten a les dones accedir a determinades professions i llocs de treball.