RSC

Declaració de direcció i política de responsabilitat social.

Equip d’Estructura
Axxon té el compromís de que totes les persones del seu equip trobin dins l’organització un entorn que els permeti desenvolupar-se personal i professionalment, edificat sobre la base del respecte, compromís i contribució. Pensem que aquesta és la essència perquè tota persona rebi, realitzi i ofereixi Treball de Qualitat i Qualitat de Vida.

Equip en Missió
Igualment, Axxon té el compromís de que totes aquelles persones contractades i posades a disposició de les empreses usuàries trobin un entorn de creixement personal i professional, on puguin exercir un Treball de Qualitat i on hi puguin trobar Qualitat de Vida.

RSC

Clients
Axxon sap que les empreses són les seves persones, i a través de la nostra relació professional i personal, perseguim que cada persona i cada empresa pugui ser i estar millor a través dels nostres serveis professionals. Treballem per contribuir al seu Treball de Qualitat i a la seva Qualitat de Vida, per tal que les seves persones i empreses siguin més capaces i sostenibles en un mon competitiu i global.

Societat
Axxon creu que les empreses formen part de la societat i són elements claus per a la seva millora i desenvolupament. Axxon està absolutament compromesa en contribuir més enllà de les seves relacions mercantils.

Els infants, la seva educació i futur. Els joves, les seves competències i accés al mon laboral.
Les persones, de qualsevol edat, sexe, raça i religió en risc d’exclusió.

· La cultura
· L’esport
· Els valors
· La terra

Proveïdors
Entenem els nostres proveïdors com a base indispensable per a la nostra contribució cap els demés. Perseguim rodejar-nos de proveïdors alineats amb els nostres valors personals, professionals i socials, alhora que el servei rebut per aquests sigui de màxima qualitat i vàlua. Establim relacions de respecte, compromís i contribució per tal de garantir el Treball de Qualitat i la Qualitat de Vida a les nostres organitzacions i a totes aquelles persones i empreses que ens envolten.

Medi ambient
Axxon treballa constantment per ser respectuosa amb el medi ambient. Perseguim la millora en el consum energètic, l’estalvi en materials d’oficina, la racionalització dels vehicles i altres ben materials, així com l’eficiència en la nostra mobilitat professional.