Lloc de treball Zona geogràfica    
MOSSO DE MAGATZEM SECCIÓ COMPRES (H/D) GIRONA / Comarca de la Selva
REPARTIDOR I COMERCIAL (H/D) GIRONA / Comarca del Gironès
OPERARI SECTOR METAL.ÚRGIC (H/D) GIRONA / Comarca de la Garrotxa
OPERARI - SOLDADOR (H/D) GIRONA / Comarca del gironès
PREPARADOR DE COMANDES SECTOR ALIMENTARI (H/D) GIRONA / Comarca de la Selva
OPERARI MAQUINES INJECTORES (H/D) GIRONA / Comarca de la Selva
TÉCNICO DE ADUANAS (H/M) BARCELONA / BARCELONA
LOGISTIC MANAGER (MANUFACTURING INDUSTRY) Girona
PREPARADOR COMANDES (H/D) GIRONA / Comarca del Gironès
RECANVISTA DE MAGATZEM ( H/D ) Girona Nord
TÈCNIC DOSSIFICADOR (H/D) GIRONA / Comarca de la Selva
OPERARI PREPARADOR MATÈRIES PRIMERES(H/D) GIRONA / Comarca de la Selva
ADMINISTRATIU LOGÍSTICA- BASCULISTA H/D (SECTOR CONSTRUCCIÓ) GIRONA / Girona
PREPARADOR DE COMANDES AMB PDA (H/D) GIRONA / Comarca del Pla de l'Estany
PREPARADOR COMANDES CAP DE SETMANA (H/D) GIRONA / Comarca del Gironès
OPERARI TÈXTIL (H/D) GIRONA / Comarca de la Selva
OPERARI METALL CNC (H/D) GIRONA / Comarca de la Garrotxa
OPERARI TÈXTIL 5È TORN (H/D) GIRONA / Comarca de la Selva
CAP D'EQUIP (H/D)- SECTOR LOGÍSTIC GIRONA / Maçanet de la Selva
RESPONSABLE DE MAGATZEM (H/D)-SECTOR LOGÍSTIC GIRONA / Maçanet de la Selva
ADJUNT A EXPEDICIONS (H/D) GIRONA / Comarca de la Selva