GERENT - AMBIT EDUCACIO I FORMACIO (H/D)

 • Lloc de treball: GERENT - AMBIT EDUCACIO I FORMACIO (H/D)
 • Referència: 14058
 • Zona geogràfica: GIRONA / Girona
 • Codi postal: 17003
 • Divisió: Finances & Administració
 • Categoria: Dirección y gerencia
 • Nivell: Direccion / Gerencia
 • Número de vacants: 1
 • Funcions a desenvolupar:
  Entitat formativa amb una àmplia trajectòria i de reconegut prestigi, precisa incorporar per l'àrea de Direcció un/a:

  GERENT - AMBIT EDUCACIO I FORMACIO (H/D)

  Depenent del Patronat, la seva missió serà el desenvolupament estratègic de l'entitat, definint els objectius i recursos necessaris per portar a terme la promoció i foment de la formació contínua amb la finalitat de millorar l'eficiència d'organitzacions, augmentar la satisfacció dels professionals i reforçar les capacitats de l'alumnat:

  Funcions:

  - Participar activament en l'elaboració del pla formatiu més adient per cobrir les necessitats formatives del territori.
  - Fer un treball de camp de forma proactiva i emprenedora, coneixent les necessitats dels diversos sectors empresarials i educatius del territori.
  - Elaborar propostes de projectes per implantar al seu territori d'influència dins el marc de les finalitats fundacionals i executar aquells projectes que el Patronat decideixi.
  - Preparar i executar el pla de màrqueting i gestió comercial per difondre les accions formatives i fer captació d'alumnat.
  - Establir col·laboracions amb altres organismes públics i privats per tal de realitzar noves opcions educatives.
  - Mantenir reunions i relacions amb els representants d'altres entitats i administracions.
  - Gestionar la captació de recursos aliens, més enllà dels propis, com subvencions, col·laboracions i bonificacions.
  - Sol·licitar ajuts i subvencions per portar a terme les accions formatives més idònies per l'entitat.
  - Gestionar el pressupost assignat per donar cobertura a la correcte evolució financera de l'entitat.
  - Implantar noves tendències de formació i potenciar la formació continua tant a nivell universitari com post universitari.
  - Coordinar l'equip tècnic alineant-los amb l'estratègia i objectius de l'entitat.
  - Planificar i organitzar amb l'equip la logística de les formacions (calendaris, professorat, temaris, publicacions, entre d'altres).
  - Detectar necessitats formatives, proposar itineraris formatius i implantar noves modalitats d'aprenentatge.
  - Mantenir la interlocució amb els organismes públics i entitats privades per tal de posicionar l'entitat com a referent formatiu.
  - Supervisar l'elaboració de les memòries de justificació econòmiques per les subvencions i bonificacions gestionades.

  S'ofereix:

  - Projecte estable i de gran projecció professional.
  - Possibilitat de participar en un important canvi de model formatiu.
  - Participar activament en definir l'estratègia de l'entitat.
  - Possibilitat teletreball de forma puntual.
  - Retribució: 44.000 €BA.
 • Requisits del lloc de treball:
  Requisits:

  - Formació universitària.
  - 5 anys de trajectòria professional en un càrrec similar.
  - Experiència en la gestió de formació interna i elaboració de plans formatius.
  - Experiència en la gestió de negocis a nivell comercial preferiblement del sector serveis.
  - Valorable carrera professional en Ajuntaments (Ex: Àrea Promoció Econòmica), Associacions, Fundacions o empreses de Formació.

  Habilitats:

  - Bon coneixement eines TIC i XXSS.
  - Competències: Lideratge, Orientació a resultats, Comunicació i Iniciativa.
 • Tipus de jornada: Completa
 • Tipus de feina: Indefinido
 • Salari:  de 44.000,00 euros a 44.000,00 euros
 • Axxon és una empresa de treball temporal i selecció de personal que treballa per connectar els candidats/es i empreses que veritablement encaixen. Generem connexions que acaben en relacions laborals valuoses per tal que tant tu com l'empresa seguiu creixent. Encaixes amb la descripció? No t'ho pensis més i passa a formar part de la comunitat d'Axxon Jobbers.
 •  
 • Oferta publicada per AXXON SELECTING ETT, S.L.
Inscriure'm a aquesta oferta