RESPONSABLE DE MANTENIMENT (H/D)

 • Lloc de treball: RESPONSABLE DE MANTENIMENT (H/D)
 • Referència: 12864
 • Zona geogràfica: GIRONA / Riudellots de la Selva
 • Codi postal: 17457
 • Divisió: Muntatge i Manteniment Electromecànic - Mecatrònica
 • Número de vacants: 1
 • Funcions a desenvolupar:
  AXXON Tech selecciona RESPONSABLE DE MANTENIMENT (H/D) , per a empresa del sector químic, ubicada a rodalies de Girona.

  En dependència de Direcció de Producció, la seva MISSIO consisteix en garantir el pla de manteniment preventiu i predictiu de totes les instal·lacions de l'empresa (productives i no productives), També participar en la millora continua de mètodes i procediments de treball, projectes d'enginyeria i noves inversions.

  FUNCIONS I RESPONSABILITATS:
  - Definir la política de manteniment, amb l’objectiu de millorar el model preventiu i establir bones metodologies de treball.
  - Assegurar el correcte funcionament dels equips de treball i de les instal·lacions de l’empresa (maquinària i infraestructures).
  - Planificar els manteniments preventius i predictius de les línies de producció, assegurant el seu correcte funcionament i intentant aconseguir l'absència d'aturades no planificades.
  - Organitzar, assignar i distribuir els treballs de manteniment correctiu, de forma òptima i eficient.
  - Liderar, coordinar i motivar l'equip de manteniment.
  - Coordinar els treballs de manteniment amb Direcció de Producció i/o altres departaments de l'empresa (PRL i seguretat,....).
  - Contribuir a la implementació d’un sistema de gestió documental i millora continua de procediments a l’àrea de manteniment.
  - Tracte amb proveïdors. Supervisió i coordinació dels treballs realitzats per empreses externes subcontractades.
  - Aprovació de pressupostos, validació de factures i albarans, control de costos i despeses de manteniment.
  - Gestió i control dels recanvis industrials, per tal de garantir la disponibilitat de components i utillatges crítics o consumibles bàsics.
  - Vetllar per la seguretat a planta en totes les accions de manteniment.
  - Participar en la instal·lació o posta en marxa de nova maquinària o noves inversions.
 • Requisits del lloc de treball:
  - Enginyeria Industrial ( Enginyeria mecànica, mecatrònica, electrònica industrial,.....), CFGS en Electromecànica o similar.
  - Experiència de més de 5 anys en l'àrea de manteniment industrial, a nivell correctiu i preventiu, desenvolupant tasques de gestió i responsabilitat similars, gestionant equips de treball propis, personal extern i empreses subcontractades.
  - Valorem positivament experiència prèvia en entorns de producció continua i en el sector de la química industrial, metall o sectors afins.
  - Coneixements tècnics sòlids en mecànica, hidràulica, pneumàtica, electricitat i automatització industrials.
  - Nivell mig-alt d'anglès.
  - Residència a Girona o rodalies.
  - Pensem en una persona de caràcter polivalent, amb capacitat d'organització, dots de lideratge, facilitat per la presa de decisions, iniciativa i capacitat de resolució, alt grau d'implicació i compromís vers l'organització.
 • Tipus de jornada: Completa
 • Horari: Dill a div, 40h/setmanals
 • Salari:  A convenir
 • Axxon és una empresa de treball temporal i selecció de personal que treballa per connectar els candidats/es i empreses que veritablement encaixen. Generem connexions que acaben en relacions laborals valuoses per tal que tant tu com l'empresa seguiu creixent. Encaixes amb la descripció? No t'ho pensis més i passa a formar part de la comunitat d'Axxon Jobbers.
 •  
 • Oferta publicada per AXXON SELECTING ETT, S.L.
Inscriure'm a aquesta oferta