Axxon Onsite

Per a grans volums de contractació

Axxon Onsite consisteix en el fet que una o diverses persones del nostre equip s'incorporin a les instal·lacions de l'empresa client per assumir la gestió del procés de selecció o treball temporal dins la seva organització.

L'objectiu és millorar del procés de captació, avaluació, prescripció, contractació, acollida i acompanyament de les persones que la companyia ha d'incorporar, ja sigui per a projectes ínterim com permanents.

Sol·licita informació
Axxon Onsite