Gestió de la temporalitat

Oferim un servei especialista i d'alta qualitat en gestió de la temporalitat

Metodologia

Oferim un servei especialista i d'alta qualitat en gestió de la temporalitat

Metodologia de recerca, avaluació i prescripció

Comptem amb un model propi i altament perfeccionat. L’eix competencial s’inicia en l’elaboració del professiograma i es converteix en fil conductor fins a la prescripció de candidatures.
  • Anàlisi de la necessitat
  • Definició del professiograma
  • Ús des canals de reclutament d’acord als requeriments de cada procés de recerca
  • Redacció de l’oferta de treball d’acord a cada canal de reclutament escollit
  • Activació del network d’Axxon i dels seus consultors a favor de la identificació de candidatures
  • Model Axxon d’entrevista semi-estructurada
  • Verificació objectiva psico-professional. A cada procés de selecció es defineix quines seran les proves a emprar per tal d’obtenir el màxim d’informació objectiva
  • Sol·licitud de referències professionals bassada en verificar competències / trets de Personalitat
  • Elaboració dels informes de candidatures. La valoració i prescripció inequívoca realitzada pels consultors d’Axxon ocupen un espai central dins l’informe
  • Seguiment periòdic de la persona seleccionada per avaluar el seu rendiment i encaix

Formació
Reforç de les matèries en les quals els candidats necessitin ajuda per assolir el nivell i dur a terme la feina segons les expectatives, a través de formació en línia gratuïta per als nostres treballadors posats a disposició. Professionalitat.

Seguretat i salut
Compliment de la normativa vigent. D'acord amb la llei de prevenció de riscos laborals, l'empresa usuària ha d'informar l'empresa de treball temporal sobre els riscos del lloc de treball. Amb aquestes dades s'informa i es forma el treballador. Prevenció.

Contractació
La relació contractual que s'estableix entre Axxon i el treballador s'emmarca en la normativa legal. La durada del contracte i del salari s'equiparen al conveni d'aplicació en l'empresa usuària, segons determinen la llei i el conveni propi que regulen les empreses de treball temporal. Legalitat.

Informació
Transparència de la informació, tant per al treballador (normes de contractació) com per a l'empresa usuària (contracte posat a disposició -CPD- i clàusules de contracte). Transparència.

Assessorament jurídic
Resolem qualsevol dubte sobre la contractació a través del nostre servei de Consultoria Laboral. Garanties legals.


Gestió de la temporalitat

Oferim un servei especialista i d'alta qualitat en gestió de la temporalitat

Selecció de personal

Servei especialista i d'alta qualitat en cerca, avaluació i selecció de professionals

Consultoria

Donem suport en la implementació de polítiques i sistemes de RRHH adreçats a la consecució dels objectius i resultats empresarials

Desenvolupament

Desenvolupament de les competències necessàries per a maximitzar l’eficiència de la gestió i rendiment dels equips

Outplacement

Assessorament personalitzat destinat a millorar les capacitats del professional que ha de buscar un nou lloc de treball

 
Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies