Selecció de personal

Servei especialista i d'alta qualitat en cerca, avaluació i selecció de professionals

Metodologia

Servei especialista i d'alta qualitat en cerca, avaluació i selecció de professionals

Metodologia de recerca, avaluació i prescripció

Comptem amb un model propi i altament perfeccionat. L’eix competencial s’inicia en l’elaboració del professiograma i es converteix en fil conductor fins a la prescripció de candidatures.
  • Anàlisi de la necessitat
  • Definició del professiograma
  • Ús des canals de reclutament d’acord als requeriments de cada procés de recerca
  • Redacció de l’oferta de treball d’acord a cada canal de reclutament escollit
  • Activació del network d’Axxon i dels seus consultors a favor de la identificació de candidatures
  • Model Axxon d’entrevista semi-estructurada
  • Verificació objectiva psico-professional. A cada procés de selecció es defineix quines seran les proves a emprar per tal d’obtenir el màxim d’informació objectiva
  • Sol·licitud de referències professionals bassada en verificar competències / trets de Personalitat
  • Elaboració dels informes de candidatures. La valoració i prescripció inequívoca realitzada pels consultors d’Axxon ocupen un espai central dins l’informe
  • Seguiment periòdic de la persona seleccionada per avaluar el seu rendiment i encaix

Valoracions psicoprofessionals

Es realitzen per ajudar a l'empresa client en la presa de decisions d'un procés de selecció ja iniciat o bé en l'estudi d'una promoció interna.
L'objectiu és identificar els requisits de comportament necessaris perquè els candidats desenvolupin de forma adequada les funcions pròpies del lloc de treball.

Aplicació de proves
S'aplicarà una bateria de proves psicotècniques i de coneixements subjectes a les necessitats del lloc de treball.

Entrevista estructurada
i en profunditat a cada candidat per tal de valorar el seu perfil personal i aptitudinal. En cas que l'empresa tingui definit el lloc de treball per competències, es procedirà a utilitzar la tècnica d'entrevista per competències.

Informe personalitzat per a cada candidat


Gestió de la temporalitat

Oferim un servei especialista i d'alta qualitat en gestió de la temporalitat

Selecció de personal

Servei especialista i d'alta qualitat en cerca, avaluació i selecció de professionals

Consultoria

Donem suport en la implementació de polítiques i sistemes de RRHH adreçats a la consecució dels objectius i resultats empresarials

Desenvolupament

Desenvolupament de les competències necessàries per a maximitzar l’eficiència de la gestió i rendiment dels equips

Outplacement

Assessorament personalitzat destinat a millorar les capacitats del professional que ha de buscar un nou lloc de treball

 
Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies