Selecció de personal

Servei especialista i d'alta qualitat en cerca, avaluació i selecció de professionals

Presentació

Servei especialista i d'alta qualitat en cerca, avaluació i selecció de professionals

Cada una d’aquestes àrees té la missió de conèixer amb precisió els clients que ens confien la recerca de professionals: cultura, valors, objectius, model organitzatiu, llocs de treball (responsabilitats, tasques, habilitats requerides, calendari laboral, paquet retributiu).

Aquest model de treball, basat en l’especialització, és el que ens permet unir empreses i candidats amb garanties d’èxit.

Àrees d’especialització:
 • Enginyeria
 • Tecnologia
 • Qualitat&I+D
 • Mecatrònica
 • Digital&Ecommerce
 • Disseny
 • Oficis
 • Comercial&Mkt
 • Retail
 • Finances&Administració
 • Compres&Logística
 • Tax&Legal
 • Turisme&Hosteleria
 • Operaris Industria
 • Operaris Taller
 • Auxiliars De Serveis
 

La recerca i contractació dels professionals més adequats a cada lloc de treball i a cada projecte professional permeten estalviar costos d'adaptació, al mateix temps que optimitzar els recursos de les organitzacions. Així mateix, esdevé cabdal la identificació en els candidats de les competències personals i professionals necessàries per desenvolupar de manera adequada les funcions pròpies del lloc de treball.

Selecció de personal
 • Anàlisi de les funcions que cal desenvolupar, coneixement de l'entorn de treball i cultura de l'empresa i definició del perfil del candidat.
 • Captació de candidats mitjançant fonts actives i passives, identificació -si escau- de professionals aptes per al lloc de treball (fins i tot sense estar en situació de recerca activa de feina).
 • Selecció dels candidats més adequats mitjançant entrevista personalitzada, aplicació de proves psicotècniques, així com d'altres de tipus tècnic; i verificació de la trajectòria professional i referències laborals del candidat.
 • Presentació a l'empresa client dels informes corresponents de les persones seleccionades.
 • Realització d'un seguiment amb l'empresa client per assegurar l'òptim esenvolupament de les funcions assignades al candidat.
Valoracions psicoprofessionals. Perfils tècnics i de suport
 • Especialment útils en processos de promoció interna, plans de successió i plans de carrera.
 • Realització d'una entrevista estructurada i en profunditat amb els/les candidats/es proposats per l'empresa client i aplicació d'una bateria de proves psicotècniques per tal de valorar-ne el perfil personal i aptitudinal.
 • Presentació a l'empresa client dels informes corresponents a les persones proposades i assessorament en la presa de decisions.
Gestió de convocatòries per a l'empresa privada
Es realitzen per cobrir diversos llocs de treball del mateix perfil per ampliacions de plantilla, noves obertures o substitucions de vacances. En cas que l'empresa ho sol·liciti, Axxon gestiona el reclutament i la citació dels candidats mitjançant anuncis i altres tècniques de captació, així com la contractació de sales o aules.

Gestió de concursos/oposició per a l'administració pública
Es realitzen per valorar la personalitat i les aptituds dels aspirants als concursos/oposició de l'Administració Pública mitjançant el passatge de proves psicotècniques. Axxon participa en la realització de l'entrevista en cas que l'òrgan pertinent ho requereixi. I en cas que es sol·liciti, Axxon gestiona el reclutament i la citació d'aspirants mitjançant la publicació de la convocatòria de la plaça, així com la contractació de sales o aules.


Gestió de la temporalitat

Oferim un servei especialista i d'alta qualitat en gestió de la temporalitat

Selecció de personal

Servei especialista i d'alta qualitat en cerca, avaluació i selecció de professionals

Consultoria

Donem suport en la implementació de polítiques i sistemes de RRHH adreçats a la consecució dels objectius i resultats empresarials

Desenvolupament

Desenvolupament de les competències necessàries per a maximitzar l’eficiència de la gestió i rendiment dels equips

Outplacement

Assessorament personalitzat destinat a millorar les capacitats del professional que ha de buscar un nou lloc de treball

 
Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies