Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de AXXON SELECTING ETT, SLU,  amb  NIF nº B17383910, adreça al  C/ Barcelona, 2, 1er 17002 Girona (GIRONA), inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 619, Foli 15, Full GI-11947. ETT AUTORITZADA 69/0030/08 i de AXXON RECURSOS HUMANS, S.L.U, amb NIF nº B17514332, adreça al C/Barcelona, 2, 1er, 17002 Girona (GIRONA ), inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1078, Foli 102, Full GI-19503.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en l' e-mail: info@axxon.jobs

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a España, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com a estrangers que utilitzin aquesta Web.

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents al moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. L'USUARI al moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

A qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.
L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

B. CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de l'USUARI de la nostra política de privadesa
L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l'usuari.

C. POLÍTICA DE PRIVADESA

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de AXXON i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l'Usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

1. RESPONSABLE: veure dades en l'encapçalament.

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

 • Formulari de Contacte.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d'informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, whatsApp), si marca la casella d'acceptació.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.

Conservació: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

 • Formulari d'inscripció a formació.

Finalitats: Gestionar la seva inscripció al curs i l’alta a la plataforma de formació pel desenvolupament i seguiment dels cursos. Remetre-li, si és el cas, informació sobre nous cursos que puguin ser del seu interès per mitjans electrònics.

Legitimació: Inscripció de l’alumne a la formació corresponent (execució de la relació contractual).

Conservació: Durant el desenvolupament de la formació, posteriorment, durant el temps que el treballador estigui donat d’alta com a candidat/treballador d’Axxon i els terminis legals de conservació.

 • Enviament de correus electrònics.

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els processos de selecció de les nostres empreses clients presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els processos de selecció de les nostres empreses clients.

Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservats durant dos anys per a futurs processos de selecció.

 • Registre de candidat / Enviament de CV / Inscripció a ofertes de feina

Finalitats: Donar-li d'alta com a candidat en les nostres bases de dades. Participar en el procés de selecció aplicat, així com processos de selecció de personal presents i futurs per a les nostres empreses clients que puguin encaixar amb el seu perfil professional. Verificar les referències aportades. Elaborar perfils laborals i realitzar avaluacions sobre la idoneïtat del candidat. Presentar la seva candidatura, si escau, als nostres clients.

Legitimació: Consentiment de l'interessat en remetre'ns les seves dades personals i CV.

Conservació: El seu CV serà conservat mentre duri el procés de selecció i, una vegada finalitzat aquest, es conservarà 2 anys per a futurs processos.

 • Petició de Pressupost

Finalitats: Remetre una oferta comercial dels nostres serveis.

Legitimació: Consentiment de l'usuari en sol·licitar el pressupost.

Conservació: Fins l'enviament de la proposta de serveis, si no realitza un nou tractament.

 • Realització de qüestionaris de valors i motivacions dels candidats.

Finalitats: Elaborar un perfil laboral del candidat a través del qüestionari, així com sobre els seus valors i motivacions que puguin tenir rellevància en relació amb la feina. En base a aquest perfil, es podran realitzar avaluacions i valoracions sobre la idoneïtat del candidat en els llocs de feina oferts i en els processos de selecció en els que participi. El perfil obtingut es durà a terme utilitzant mitjans basats en el tractament automatitzat de les seves dades, però, en cap cas es prendran decisions automatitzades, així com tampoc el perfil obtingut produirà efectes significatius en el candidat, ja que els resultats serviran només com a suport del seu Currículum, les entrevistes i altres proves que s’hagin realitzat pel candidat.

Legitimació: Execució de la relació contractual amb el candidat i consentiment de l'interessat al contestar les preguntes del test.

Conservació: El seu perfil laboral i el resultat del qüestionari seran conservats mentre el candidat estigui donat d’alta a les nostres bases de dades, excepte que realitzi un nou qüestionari, si així es creu convenient.

 • Realització d’enquestes de seguiment i finalització dels serveis prestats pels treballadors.

Finalitats: Realitzar enquestes de seguiment i satisfacció als treballadors que estan prestant/han prestat els seus serveis a les nostres empreses clients per realitzar estadístiques, controls de qualitat i millorar el servei prestat. Es tindran en compte els resultats de l’enquesta per a millorar l’acollida a les empreses i la descripció de llocs de treball.

Legitimació: Interès legítim de l’entitat a fer controls de qualitat i fer millores en el serveis prestat a través d’enquestes de satisfacció o seguiment.

Conservació: Durant el temps en que sigui treballador/candidat de l’entitat i, posteriorment, en el seu cas, durant els terminis legals de conservació.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessaris per gestionar les seves sol·licituds, donar-li d'alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES.

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal.

En el cas de l'enviament del seu CV, registre com a candidat o inscripció en ofertes de feina en aquesta web o als portals d'ocupació, les seves dades podran ser cedits, dins dels processos de selecció en els quals participi, a les empreses usuàries destinatàries dels serveis per valorar la seva candidatura.

En el cas d’inscripció a cursos de formació, se li crearà un perfil d’alumne amb les seves dades personals bàsiques i aquelles que l’usuari hagi decidit afegir voluntàriament (fotografia, dades de contactes, etc.), les quals poden ser visibles pels demés alumnes del curs a través de la plataforma de formació.

4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades en l'encapçalament), indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.
En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.
La present Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

D. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència en línia i recollir informació estadística sobre la seva navegació. Si continua utilitzant aquest web, vostè accepta la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a Política de cookies. Acceptar