ACTUALITZACIÓ 2023: La tramitació de la Baixa laboral temporal serà totalment digital

18.04.2023

 

El passat 1 d’abril, es va posar en marxa un nou sistema de la Seguretat Social per gestionar les baixes laborals temporals entre les persones treballadores i l’empresa ocupadora. Aquesta actualització del RD 1060/2022 permet simplificar els tràmits, i és que a partir d’ara ja no farà falta que el treballador/a presenti el paper de la baixa, confirmació o alta a l’empresa. Recordeu que s’ha de continuar notificant la baixa a l’empresa, i és que avisar amb temps de la baixa/alta continua essent imprescindible.

 

 

Què és una baixa laboral temporal?

Les baixes laborals temporals també s’anomenen Incapacitat Temporal (IT) o, de manera més comuna, baixa mèdica. Es tracta de les situacions on un/a treballador/a no pot exercir temporalment les seves funciona laborals, però amb previsió que sigui una situació temporal i pugui tornar a exercir la seva feina.

 

 

Com es feia fins ara?

En el sistema de gestió antic el protocol a seguir establia que el metge donava al treballador/a una còpia en paper de la  baixa, la confirmació i l’alta per tal que l’entregués a l’empresa. Ara, aquesta obligació per part del treballador/a desapareix, però ha de continuar comunicant la baixa a l’empresa ocupadora per tal que aquesta pugui fer els tràmits pertinents.

 

 

Actualització dels tràmits per baixa laboral:

A partir de l’1 d’abril del 2023 les baixes mèdiques es gestionaran per via telemàtica. Això vol dir que quan el Servei Públic de Salut, mútua o empresa col·laboradora generi el document mèdic de baixa, confirmació o alta, aquest arribarà a l’empresa ocupadora per via telemàtica a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). El comunicat de baixa s’expedirà de manera immediata un cop fet el reconeixement mèdic i, en els casos que la baixa sigui de molt curta durada, es comunicarà l’alta i la baixa en el mateix acte mèdic.

D’aquesta manera, la persona treballadora només rebrà una còpia del comunicat de baixa, confirmació o alta, però NO farà falta que li enviï a la seva empresa, ja que aquesta ho podrà consultar a través del Fitxer INSS Empreses. Seguint amb les actualitzacions, les empreses tindran l’obligació de transmetre a l’INSS en tres dies hàbils des de la recepció de la comunicació de la baixa les dades de caràcter econòmic i del lloc de treball a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED).

 

 

IMPORTANT: Encara que ja no s’hagi de portar la documentació de la baixa directament a l’empresa, és IMPRESCINDIBLE avisar amb temps quan no sigui possible anar a treballar.