I si anem més enllà? El BIG DATA & BUSINESS INTELLIGENCE en els Recursos Humans

05.10.2022

 

En un món on cada cop es generen més inputs, saber aprofitar-los i extreure’n decisions/conclusions és imprescindible. El problema, però és que la quantitat de dades creix a un ritme difícil de gestionar. Per tal de poder abastar-les i, així, utilitzar-les per optimitzar l’empresa, hi ha les eines de Big Data & Business Intelligence (BI). Aquests dos processos, com veureu més endavant, són diferents i es poden tractar per separat, però en nombroses ocasions s’acaben complementant. Normalment, el volum de dades a tractar i a gestionar és el factor que ho determinarà.

 

El Big Data i el Business Intelligence són pràctiques que es troben cada cop en més empreses de diferents sectors, entre els quals els Recursos Humans no pot faltar. D’aquesta manera, les empreses adapten estratègies “data-driven”, és a dir, que prenen les decisions empresarials partint de l’anàlisi de les dades obtingudes.

 

 

Què és el Big Data?

 

Eines i processos que permeten accedir, emmagatzemar i tractar grans quantitats d’informació significativa (anomenada data) que poden provenir tant de fonts internes com externes. A més, la data que s’aconsegueix pot ser en diferents formats: estructurada (informació quantitativa, com ara números o text) i no estructurada (informació qualitativa, pot anar des d'imatges, vídeos, etc.).

 

 

Què és el Business Intelligence?

 

Treballa a partir de la data que anteriorment ha tractat i treballat el departament o perfils de Big Data. A vegades, també es treballa a partir d’un programa de BI que integra totes les fonts de dades de l’empresa.

 

Així doncs, els softwares de Business Intelligence se n’encarreguen de processar totes les dades per transformar-les en coneixements o conclusions que responguin a objectius o decisions marcades prèviament. És a dir, a partir del que es vulgui obtenir s’interpretaran les dades d’una manera o d’una altra.

 

Gràcies als seus resultats, els professionals poden saber prediccions o prendre decisions basades en la informació aconseguida tant a escala departamental com empresarial.

 

 

Com s’aplica als Recursos Humans?

 

El departament de les persones produeix una gran quantitat de dades. En aquests casos, fer ús del Big Data & Business Intelligence permet optimitzar processos i prendre decisions basades en tendències o prediccions de l’empresa.

 

Algunes de les dades que es poden extreure són: el desenvolupament i caràcter del personal intern, procés d’administració, la cerca de nous candidats/es, etc. una informació que, ben interpretada, pot ajudar a tenir una visió general de l’estat dels treballadors/es, actitud dels candidats/es, entre moltes d’altres.

 

Amb tota aquesta informació, el Big Data i el BI poden beneficiar al sector dels Recursos Humans en diferents aspectes:

 

  • Optimitzar els processos de selecció (quines necessitats té l’empresa, quins perfils encaixen millor, etc.)
  • Avaluar el desenvolupament del personal (com evoluciona amb la formació, factors que milloren la productivitat, rotació de personal)
  • Conèixer l’estat de l’equip (com és el clima laboral, trets de personalitat dels treballadors/es, horaris d’entrada i sortida, etc.)
  • Mantenir el talent (saber on hi ha mancances i poder prendre decisions en l'àmbit empresarial per millorar-ho)

 

 

Quins professionals s’encarreguen del Big Data i el Business Intelligence?

 

- Data engineer (enginyer de dades): en alguns casos també es pot anomenar “arquitecte”, ja que és la persona encarregada dels sistemes de processament de dades dins del Big Data. És qui dissenya, desenvolupa i fa el manteniment d’aquests sistemes que s’encarreguen de recollir tota classe de data per tal que es pugui recollir i transformar la informació per analitzar.

 

-  Data Scientist: s’encarrega d’explorar i extreure la data, sense importar-ne la mida (Big Data) ni el format. Per a fer-ho crea tests i experiments, així descobreix noves maneres d’adquirir nova informació. Quan és necessari, també pot extraure i transmetre recomanacions de negoci a partir de la informació obtinguda.

 

- Data analyst: Un cop ja s’han extret les dades, aquesta persona és l’encarregada de fer els reportings, fer dashboards, fer anàlisis i altres tècniques d’interpretació de dades per tal que puguin ser enteses i se’n puguin extreure conclusions i decisions.

 

- Chief Data Officer (CDO): Aquest perfil sènior té una visió global de tot el procés de Big Data per tal que el disseny d’extracció de dades vagi en sintonia amb l’empresa, permeti optimitzar processos, sigui ètica, entre d’altres.  D’aquesta manera treballa de manera transversal amb altres departaments per descobrir i traduir les seves necessitats i objectius.

 

- Business Intelligence Analyst: Treballa a l’inici i al final del procés explicat. Al principi, defineix les necessitats i propòsits del negoci per les quals s’ha de buscar data. Al final, un cop la resta de professionals ja tenen la data “neta”, aquest perfil se n’encarrega de desenvolupar l’estratègia de negoci del projecte, producte o decisions d'acord amb la informació i prediccions extretes.

 

 

Si bé considerem que aquestes són les posicions més troncals d’aquesta àrea, encara avui en dia s’estan creant noves posicions que deriven en especialitzacions o per cobrir noves necessitats o programes.

 

 

Com heu vist, aquest departament té un gran pes en la presa de decisions i l’estratègia de les empreses. No obstant això, és la gerència o la direcció qui té la paraula final i Big Data i BI els acompanya en la decisió per tal que aquesta estigui fonamentada en coneixements del mercat i de l’empresa.

 

Coneixies aquest món? Des d’Axxon tenim l’equip d’intel·ligència artificial & Big Data especialitzat en aquests perfils i totes les novetats del sector.