Quines habilitats necessites per les feines del futur?

18.01.2024

En l’era digital, tenir certes habilitats al currículum ha esdevingut una necessitat. Feines lligades a la intel·ligència artificial, sostenibilitat, digitalització, automatització, ciberseguretat, desenvolupament de software i gestió de Big Data, entre d’altres, estan experimentant un creixement significatiu i requereixen coneixements molt específics dins de cada àmbit.

 

La demanda de professionals amb experiència en aquestes àrees està en constant augment, i comprendre les seves implicacions és fonamental per aquells/es que busquen prosperar.

 

  • Rellevància tecnològica: moltes de les feines del futur es caracteritzen per la seva forta orientació cap a la tecnologia. L’automatització de tasques repetitives i la creació de nous rols en camps com la intel·ligència artificial i la ciberseguretat estan transformant la manera en què es porten a terme les feines diàries. Això implica que els/les professionals han d’estar disposats a adquirir i actualitzar constantment les seves habilitats digitals.
  • Flexibilitat i adaptabilitat: la capacitat d’adaptar-se en un entorn laboral en constant canvi és essencial per sobresortir en aquestes feines. La flexibilitat es refereix tant a la disposició d’assumir nous rols, com a l’habilitat per ajustar-se a diferents entorns de treball, sigui a l’oficina o en un entorn remot.
  • Sostenibilitat i responsabilitat social: les feines en sectors que promouen pràctiques sostenibles i contribueixen al benestar social estan guanyant rellevància. La capacitat d’integrar consideracions ètiques i ambientals en la presa de decisions laborals és una característica distintiva dels/les professionals del futur.
  • Treball remot i híbrid: aquest model de treball ha experimentat un augment significatiu en popularitat, oferint la possibilitat d’equilibrar la vida laboral i personal de manera més efectiva. L’habilitat per mantenir alts nivells de productivitat des de qualsevol ubicació s’ha convertit en una competència molt buscada per a aquelles feines que es poden desenvolupar de forma remota.
  • Adaptació a canvis socioeconòmics: els/les professionals del futur han d’estar preparats per afrontar i resoldre els reptes socioeconòmics actuals i els que puguin venir. Això implica la disposició de comprendre i formar-se en qüestions de salut, educació, igualtat de gènere i altres temes que afecten la societat.

 

 

Anticipar-se al futur

 

Anticipar-se a les tendències laborals emergents confereix un avantatge competitiu que permet a les empreses i professionals estar un pas per davant en un entorn laboral en constant i ràpida evolució. També assegura la rellevància i pertinença en el futur, i permet als/les experts/es alinear les seves habilitats i coneixements amb les necessitats del mercat. A més, permet als/les professionals optimitzar recursos en enfocar-se en àrees i habilitats que seran d’alta importància en el futur.

 

En conclusió, comprendre i anticipar-se a les tendències laborals és essencial per adaptar-se al mercat laboral actual i futur. Proporciona un avantatge competitiu, garanteix la rellevància i prepara als/les professionals per la demanda laboral que està per venir.