OUTSOURCING en els recursos humans: Què és i per a què utilitzar-ho?

11.01.2022

 

El terme OUTSOURCING és un concepte anglès que es refereix a l’externalització de serveis o subcontractació. És a dir, quan una empresa en contracta a una altra per a dur a terme tasques que no es corresponen amb la seva activitat primària. Pot anar des de la ciberseguretat, a la comptabilitat o molts altres serveis com, en el nostre cas, la prestació del servei de selecció i contractació de personal.

                      

 

Quins són els beneficis d’aquest servei?

 

L’outsourcing o externalització de serveis permet que les empreses puguin complir totes les accions necessàries per dur a terme la seva activitat sense haver de destinar-hi grans esforços. Aquestes accions poden anar des de necessitats rutinàries a serveis més puntuals que no tenen a veure amb l’activitat principal de l’empresa i per això, a vegades, tenir un equip propi per dur-les a terme resulta molt difícil, sinó impossible.

 

Una altra característica de la subcontractació és el fet que l’equip en qüestió treballa de manera continuada en el servei pel qual se’l contracta. Per això, a part de conèixer bé els detalls i novetats, l’equip també tindrà més experiència pràctica tant per agilitzar el procés, com per fer front a possibles problemes que puguin sorgir. 

 

 

Com es pot dur a terme?

 

Aquesta prestació de serveis es pot dur a terme de diferents maneres per tal d’adaptar-se a la mida i servei de cada empresa. Cal valorar les necessitats i possibilitats d’ambdues parts, ja que l’outsourcing es pot combinar de diferents maneres: pot acabar integrant-se a les oficines de l’empresa que contracta, crear un equip que es dediqui exclusivament al client, o bé ser una empresa més de la cartera de clients.

 

 

La importància de les especialitzacions

 

Com ja hem dit, un dels principals beneficis de l’outsourcing és que comptes amb l’ajuda de professionals especialitzats en aquell servei que, a vegades, fins i tot està especialitzat en el sector o àmbit de l’empresa client.

 

Això és molt important en serveis com ara la selecció de personal, ja que anar més enllà i conèixer el sector de l’empresa client és imprescindible per trobar el candidat/a idoni/a.  

 

Des d’Axxon, com a consultoria de recursos humans, ho sabem i per això hem dividit el nostre equip en 18 especialitzacions detallades per oferir una cobertura total del servei. Aquest equip d’especialistes (no només en recursos humans sinó en Programació, Administració, i d’altres) ens permet entendre millor les necessitats dels clients i dels candidats/es, i així identificar les habilitats específiques que els faran destacar. A més, enfocar-nos en sectors concrets ens permet saber on buscar als candidats/es per a les diferents posicions.

 

Descobreix les especialitzacions que ens diferencien a l’hora d’ajudar a les empreses client a trobar els perfils professionals que necessiten en el seu negoci!

 

Ara que saps què és l’outsourcing en els recursos humans, et convidem que contactis amb nosaltresper avaluar les necessitats de l’empresa i així trobar el servei que més t’encaixi: Treball temporal , Selecció de personal, Onsite, Consultoria de RH,Coachplacemento Formació.

 

 

Si t’has quedat amb algun dubte, també el resoldrem!