Com fer el pla d'igualtat de l'empresa?

08.03.2022, Axxon

 

Un any més, el 8 de març, celebrem el dia internacional de la dona. Aquest dia serveix per donar visibilitat i conscienciar de les diferències i dificultats que pateixen les dones i altres minories, encara avui en dia, en l'entorn laboral.

 

Algunes dades que volem remarcar son que a Catalunya, en termes generals, les dones cobren un 23% menys que els homes (font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial, 2017), o bé, el fet que només un 34% dels càrrecs directius a Espanya són ocupats per a dones (font: INFOMA. Presencia de mujeres en la empresa española, 2021). A més a més, també s'ha de tenir en compte les dificultats de conciliar la vida laboral i familiar que acostuma a tenir més pes en el gènere femení.

 

 

Què pot fer la teva empresa?

Fa uns anys es va crear el PLA D'IGUALTAT PER A EMPRESES, amb la missió d'identificar la situació de l'empresa, fer-la visible i així, millorar-la a través de recomanacions i propostes. Encara que de moment només és obligatori en empreses de més de 50 treballadors/es, és important que tothom treballi per arribar a una situació on no existeixi cap mena de discriminació.

 

Un dels valors d'Axxon és vetllar per la igualtat d'oportunitats i un futur millor. Per això, fa quasi 10 anys que tenim un pla d'igualtat instaurat per tal d'assegurar la igualtat d'oportunitats en el nostre equip i afavorir a una societat paritària.

 

 

Què recull el pla d'igualtat empresarial?

L'objectiu del pla d'igualtat és fer un anàlisi de la situació de l'empresa i així establir diferents mesures en un document per tal d'impulsar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre totes les persones.

 

Per tal de recollir tota la informació i experiències dins de l'empresa, has de preparar un comitè permanent d'igualtat. En aquest comitè hi ha d'haver tant representants de l'empresa com representants dels treballadors i treballadores. Com més divers sigui aquest comitè, millor: és necessari que hi pugui haver diferents punts de vista i arribi a tots els treballadors/es, ja que acaba afectant a tota la plantilla. Per tant, l'ideal és que estigui format per persones de tots els gèneres i dels diferents departaments. A més, es pot sotmetre a canvis, ja que s'adapta a les necessitats i possibilitats de cada empresa i és progressiu.

 

La idea és que, un cop aconseguida la igualtat real, aquest pla ja no sigui necessari.

 

 

Com implementar-lo?

Per a la correcta implementació, recomanem contactar amb especialistes en el tema o bé aconseguir informació més detallada a partir de documents oficials. Tanmateix, t'expliquem en línies generals com implementar el pla d'igualtat per acabar de convèncer-te!

 

1. Compromís de l'organització

Per començar, els càrrecs més alts de l'empresa s'ha de comprometre per escrit una sèrie de punts establerts com ara la integració de la igualtat d'oportunitats, incloure aquests principis de manera transversal a la cultura de l'empresa i facilitar els recursos per a l'elaboració del pla, entre d'altres. És important comunicar-ho als treballadors/es perquè en siguin conscients i es desenvolupin conjuntament amb la nova política i valors de l'empresa.

 

2. Comitè d'igualtat

Com s'ha comentat anteriorment, és necessària la creació d'un comitè permanent d'igualtat per a ajudar en la creació del pla, informar i sensibilitzar a l'equip, a més de fer el seguiment i avaluació dels compromisos.

 

3. Diagnòstic

A través d'una recollida d'informació quantitativa i qualitativa dins de l'empresa, es farà l'anàlisi de la situació actual des d'una perspectiva de gènere. A partir d'aquí, s'establiran unes conclusions i propostes per tal d'arribar a una situació paritària dins de l'empresa.

 

4. Programació

En aquesta etapa es tracta de baixar el que s'ha trobat en les etapes prèvies a través d'accions. Aquestes accions han de ser objectives a llarg i a curt termini per tal d'aconseguir l'objectiu principal. En aquesta fase s'hi ha de programar les accions, els detalls de l'execució però també la seva avaluació.

 

5. Implantació

Un cop acabat el pla, s'han d'instaurar les accions previstes.

 

6. Avaluació

Segons marca el model del pla d'igualtat, l'avaluació s'estructura en tres eixos: resultats, procés i impacte. A través dels indicadors marcats prèviament, la idea és avaluar si els propòsits s'han assolit i en quin nivell, identificar noves necessitats i analitzar com es desenvolupa el pla.

 

 

La teva empresa encara no té un pla d'igualtat actiu? Ara que ja saps què és, t'animem que l'apliquis. És important ser conscient de les accions de la teva empresa per tal que aquesta ajudi a contribuir en la millora de la societat.

 

A més a més, és crucial denunciar sempre al comitè d'igualtat o a algun superior, les pràctiques discriminatòries que puguin aparèixer dins l'empresa per tal d'erradicar-les. Només podrem arribar a l'objectiu treballant tots/es plegats/des.

 

 

Informació extreta dels següents documents oficials:

Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa- Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales

Guía para la elaboración de planes de igualdad en las empresas- Ministerio de Igualdad, Instituto de las Mujeres, y otros.