REFORMA LABORAL 2022: Què és el contracte fix discontinu?

31.01.2022, Axxon

 

Després d'un temps amb rumors i incerteses, el passat 28 de desembre del 2021 es va publicar en el BOE la reforma laboral pactada amb els principals sindicats, govern i patronals empresarials més representatives. Aquesta reforma canvia alguns detalls del paradigma actual i, tot i no ser encara definitiva, en destaquem els aspectes rellevants que incideixen en la contractació temporal i, en concret, a les empreses de treball temporal, com Axxon.

 

 

En referència al contracte fix discontinu, i el seu ús per les empreses de treball temporal, la reforma laboral modifica el redactat de l'article 16 de l'Estatut dels Treballadors, especificant, entre d'altres:

 

"Així mateix, es pot subscriure un contracte fix-discontinu entre una empresa de treball temporal i una persona contractada per ser cedida, en els termes previstos a l'article 10.3 de la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal"

 

Així doncs, veiem com la Reforma Laboral dona protagonisme al contracte fix discontinu per tal de disminuir els alts índex de contractes temporals. És evident, doncs, que les empreses de treball temporal prenen rellevància en el compromís i voluntat de l'Estat Espanyol per tirar endavant aquesta proposta.

 

 

Què és el contracte fix discontinu?

 

El contracte fix discontinu es realitza en les contractacions temporals dins de cada any natural, que no ocorren en certes dates i dins del volum normal d'activitat de l'empresa. És a dir, els treballadors/es passen a formar part de la plantilla fixa de l'empresa, però treballen una certa època de l'any. A més, un cop s'acaba el temps actuat no es finalitza el contracte, ja que els treballadors/es sota aquest procés poden tornar a ser cridats per la següent acció de treball.

 

 

Com afecta les empreses de treball temporal?

 

Amb la Reforma Laboral presentada, també es modifica la Llei 14/1994, concretament l'apartat 3 del seu article 10 (Llei de referència que regula les empreses de Treball temporal), especificant:

 

"L'empresa de treball temporal també pot subscriure amb el treballador un contracte de treball per a la cobertura de diversos contractes de posada a disposició successius amb empreses usuàries diferents... i responguin en tots els casos a un supòsit de contractació dels contemplats a l'article 15.2 de l'Estatut dels Treballadors...

Igualment, les empreses de treball temporal poden subscriure contractes de caràcter fix-discontinu per a la cobertura de contractes de i posada a disposició vinculats a necessitats temporals de diverses empreses usuàries, en els termes previstos a l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors..."

 

No hem d'oblidar que la reforma encara contempla l'ús dels contractes de duració determinada per atendre situacions de temporalitat. Aquestes poden ser tant increments ocasionals de la producció, situacions imprevisibles, o les mateixes vacances; com els casos on s'hagi d'atendre a situacions ocasionals previsibles i de curta durada.

 

 

Quan s'aplica?

 

Com s'ha mencionat anteriorment, la Reforma pot estar subjecte a canvis. Tanmateix, si segueix l'aplicació d'algunes de les modificacions contractuals introduïdes a la reforma laboral publicada en el RDL 32/2021 de 28/12/2021, ens trobem en un període de vacatio legis (període de transició abans no s'aplica alguns aspectes de la llei) fins al 30 de març de 2022.

 

 

Des d'Axxon...

 

Des d'Axxon interpretem la reforma laboral com una ferma voluntat, per part del legislador, perquè les empreses de Treball Temporal facin ús del contracte fix discontinu. Tenim l'objectiu de contractar i posar a la disposició els seus treballadors i treballadores a les empreses clients (usuàries) en llocs de treball que responguin a causalitats temporals recollides en l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.

 

Estem a les portes d'un nou escenari on tant les empreses finals com les Empreses de Treball Temporal hauran d'adaptar-se al nou marc laboral per continuar gestionant la temporalitat de manera professional i amb la màxima qualitat i valor afegit a totes les persones i empreses.

 

A Axxon som professionals de la gestió de la temporalitat des de 1994 i veiem un moment com l'actual com una oportunitat per continuar aportant valor a les persones i empreses en el seu entorn laboral.

 

Hem preparat un vídeo amb tots els detalls per tal que tu també puguis aprofundir en el tema.Tens més dubtes? Contacta amb nosaltres, et volem ajudar!